Daka ReFood anlæg og proces

Vores forbehandlingsanlæg for madaffald ligger i Horsens og er koblet sammen biogasanlægget Horsens Bioenergi. Samarbejdet mellem Daka ReFood og Horsens Bioenergi gør det muligt at optimere bioforgasningen, så processen accelereres og næringsindholdet forbedres, og dermed skaber vi en optimal ressourceudnyttelse. Derudover skaber samarbejdet en symbiose ved anvendelse af overskudsenergi og øvrig infrastruktur.  

 

Ved ankomst til anlægget tømmes beholderne, hvorefter de vaskes i det moderne vaskesystem, så de igen er klar til at komme ud til kunderne. Efter tømning frasorterer vi emballage i vores afemballeringsmaskine, så der er ren biopulp tilbage. Biopulpen videreføres til biogasanlæggets reaktortanke, hvor selve bioforgasningen finder sted i en iltfri proces. Herefter opgraderes biogassen og sendes ud i naturgasnettet. Den resterende biomasse køres tilbage ud på markerne som gødning, nu bl.a. med højere fosforindhold og lavere indhold af methan, lattergas og ammoniak. Læs mere om bioforgasning

 

Anlægget er opført i vinteren 15/16 og har en årlig kapacitet på 50.000 tons madaffald. Biogasanlæggets kapacitet kan dække omkring 8.000 husstandes årlige energiforbrug. Anlægget er bygget på en gennemtestet teknologi, som også anvendes på andre SARIA ReFood anlæg, rundt om i Europa. Den nye teknologi har medført, at Daka ReFood nu også håndterer emballeret madaffald, sorteret i separate beholdere. Vi kan også stadig håndtere bulkvarer og væsker efter aftale. 

iframe plugin
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | 
©2008-2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1