daka refood bæredygtighed

Fuld skrald på grøn energi

Bæredygtighed i Daka ReFood

Daka ReFood indsamler og behandler madaffald og brugt fritureolie som omdannes til biopulp og til biodiesel. Det er en vigtig agenda, da alt affald indeholder ressourcer, vi kan og skal udnytte og genbruge til gavn for miljøet. Det gælder også madaffald fra den danske fødevarebranche. 

Beregn værdien i madaffaldet

Står du med kartoffelskræller eller brugt fritureolie, kan det være svært at se værdien i det – særligt i en travl arbejdsdag. Men der er værdi i madaffaldet, og du kan let være med til at gøre en indsats. Tager vi f.eks. et kilo kartoffelskræller, kan de give energi (elektricitet) nok til at kokkerere aftensmad til hele familien eller bruge din bærebare PC i 2,5 døgn*.

Hver gang du fylder en ReFood beholder med madaffald vil du i gennemsnit recirkulere gødning nok til 100 kilo gulerødder. I stedet for at smide fritureolien i restaffaldet kan du med fordel også sortere det. 1 liter fritureolie bliver nemlig til ca. 1 liter 2. generationsbiodiesel.

(Kilde: * https://norlys.dk/el/vaerd-at-vide/kwh-kilowatttimer)
 

Prøv beregneren til højre

*Forudsætningerne for beregningerne er baseret på rapport af Henrik Wenzel, Syddansk Universitet. Opdateret pr. 25. oktober 2021

Kg gulerødder kan blive gødet

[VALUE]

kilogram

Kg CO2 kan spares

[VALUE]

kilogram

Dages opvarmning af en husstand

[VALUE]

dage

Print resultatet

Bæredygtighed i en travl hverdag

Står du med kartoffelskræller eller brugt fritureolie, kan det være svært at se værdien i det – særligt i en travl arbejdsdag. Men der er værdi i madaffaldet, og du kan let være med til at gøre en indsats. Tager vi f.eks. et kilo kartoffelskræller, kan de give energi (elektricitet) nok til at kokkerere aftensmad til hele familien eller bruge din bærebare PC i 2,5 døgn*.

Hver gang du fylder en ReFood beholder med madaffald vil du i gennemsnit recirkulere gødning nok til 100 kilo gulerødder. I stedet for at smide fritureolien i restaffaldet kan du med fordel også sortere det. 1 liter fritureolie bliver nemlig til ca. 1 liter 2. generationsbiodiesel.

(Kilde: * https://norlys.dk/el/vaerd-at-vide/kwh-kilowatttimer)
 

Prøv beregneren nedenfor

madespild daka refood

Hos Daka ReFood har vi samlet 5 gode tips til, hvordan du og din virksomhed kan komme i gang med konkrete bæredygtige handlinger.

 • Spring over hvor gærdet er lavest

 • Hvad siger vægten?

 • Få en ambassadør

 • Ingen jordbær i januar

 • Pral af det!

Klik her og få uddybet de 5 tips

Bæredygtighedsrapporter

Daka ReFood er et forretningsområde under Daka Denmark. Sammen med de øvrige forretningsområder i Daka - Daka SecAnim, Daka Sarval og Daka ecoMotion - har vi udgivet en bæredygtighedsrapport for 2020 og 2021. 

Bæredygtighedsrapporterne viser, at Daka ReFood fortrænger 3 gange mere CO2 end vi bruger. Vi har i de sidste tre år indsamlet og genanvendt madaffald, der har bidraget med:

 • Gødning nok til at dyrke 135 millioner kg gulerødder
 • Biogas nok til at opvarme næsten 9.000 husstande i et år
 • 2. generations biodiesel nok til at køre rundt om jorden i person bil 3500 gange 

Genanvend dit madaffald til biogas og recirkuleret gødning

 

Vi udnytter værdien i det organiske affald bedst muligt

Vi har én af Europas bedste teknologier til at forbehandle og håndtere affaldet, som betyder, at vi udnytter værdien i det organiske affald bedst muligt. I et tæt samarbejde med Horsens Biogasanlæg optimerer vi processen fra madaffald til biogas og gødning ud til de omkringliggende landmænd.

”Danmark har taget hul på en omstilling fra en lineær til en cirkulær økonomi, der batter noget. For 50 år siden var det helt naturligt at bruge og smide ressourcer væk. Rygende lossepladser var en del af landskabet og senere forbrændingsanlæggene, der effektivt omdanner affald til energi. Om 50 år vil vores børn og børnebørn kigge undrende tilbage på en tid, hvor denne adfærd var gængs, og hvor klodens kostbare ressourcer gik op i røg.” 
 

 

Vi gør en forskel sammen med vores kunder:

 • Vi har et negativt CO2 aftryk. Og det er en positiv ting. Vi producerer nemlig mere energi end vi forbruger – fra indsamling til biogas og 2. generationsbiodiesel.
 • Vi sikrer, at madaffald ikke går til forbrænding, men i stedet bliver recirkuleret.
 • Vi har et dynamisk transportsystem, der sikrer fyldte lastbiler og mindst mulig kørsel – teamet arbejder aktivt med at reducere CO2-aftrykket.
 • Vi har en nudging-effekt. Vores kunder reducerer i gennemsnit deres madaffald med 16%, når de kommer i gang med en ReFood beholder. Det betyder mindre CO2-udledning i alle led.
 • Vi er medstiftere af REFOOD mærket, som arbejder for at reducere madspildet i hele fødevarekæden. Læs mere om REFOOD mærket
mindre madspild daka refood

Nytter det noget? - et eksempel fra en restaurant

Et års sorteret og genanvendt madaffald fra en mellemstor restaurant, bliver i cirkatal til gødning nok til næsten 8 ton gulerødder og 159 dages varme i en gennemsnitlig husstand. Restaurantens fedt og olie giver biodiesel til godt 10.000 km i en personbil. Samtidig spares atmosfæren for mere end 3 ton CO2.

Hør mere om afhentning af madaffald på restaurant.

Biogas versus forbrænding

Biogasprocessen har generelt nogle fordele, der kommer miljøet til gode. Her er de væsentligste:

 • Mindre udledning af drivhusgasserne, metan, CO2 og lattergas.
 • Planter optager afgasset gylle bedre, hvilket giver et bedre afkast på markerne, når landmanden får gyllen retur.
 • Madaffald bliver både til energi og gødning.
 • Grundvandet beskyttes – den optimerede udnyttelse af kvælstoffet reducerer udvaskning og dermed forurening af drikkevandet

Hvad er biogas?

Biogas fremstilles af organisk affald. Det er typisk husdyrgødning/gylle og madaffald fra industri, andre erhverv og husstande. Det organiske affald bionedbrydes ved hjælp af bakterier i et anaerobt miljø.


Herefter ledes biogassen ud på naturgasnettet og bliver til bl.a. varme.

Den afgassede biomasse indeholder vigtige næringsstoffer og anvendes som gødning.

Jeg vil gerne ringes op hurtigst muligt

Udfyld formularen. Så ringer vi så snart, vi kan.

Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig vores betingelser for behandling af dine personoplysninger

Henrik Seierø Søndergaard

ReFood Konsulent

Verdensmål

Vi arbejder med FN’s Verdensmål, og som kunde hos os er du derfor med til at understøtte og påvirke målene. Vi tilbyder en sikker, bæredygtig og værdiskabende recirkulering af madaffald og tager et medansvar for at løfte landbrugs- og fødevarebranchens klimamål i 2050. Vi arbejder med tre af FNs SDG´er (sustainable development goals) 7, 12 & 13, hvilket betyder, at når du er kunde hos Daka ReFood, så er det disse tre mål, som du er med til at understøtte i din bæredygtige indsats.

Download brochure

Mål 7: (Energi)

Vi arbejder for at skabe den bedst mulige genanvendelse af madaffaldet og dermed sikre højst muligt udbytte til biogas. Det madaffald, som du som kunde sorterer, genanvender Daka ReFood i produktionen af biogas hos Horsens Bioenergi, som vores anlæg er koblet sammen med. Herfra sendes det ud på naturgasnettet. Biogas er et grønt alternativ til konventionelle brændstoffer, fordi genanvendelse er mere miljøvenlig og udnyttelsesgraden højere.

Vi indsamler brugt stegefedt og fritureolie, som genanvendes til produktion af 2. generationsbiodiesel. Et produkt, der både er miljøvenligt og en (medfødt) del af den diesel, som alle biler i Danmark kører på.

Mål 12: (Ansvarlig produktion)

Daka ReFood er medstifter af foreningen REFOOD-mærket. Foreningen arbejder for mindre madspild og mere genanvendelse. Som medlem af foreningen forpligter du dig til mindst tre madspildsinitiativer og bidrager dermed til at få nedbragt madspild. Én af målsætningerne på globalt plan er blandt andet, at madspild reduceres med 50%. Som medlem i foreningen bidrager du også til at dele den viden og erfaring, som du opnår undervejs i arbejdet med madspild og bæredygtighed, og du spiller dermed også ind på SDGs dagsorden om at motivere andre virksomheder til at tage del i agendaen. Som kunde hos Daka ReFood understøtter du også mål 12 i en ansvarlig produktion, fordi du er med til at bevare vigtige næringsstoffer i kredsløbet. Den resterende biomasse fra biogasproduktionen (digistat) bruges som gødning og har et højt indhold af næringsstoffer, særligt fosfor, som er en mangelvare i landbruget. Næringsstofferne fra madaffaldet ledes på den måde tilbage til jorden, hvilket bidrager til miljøvenlig recirkulation.

Mål 13: (Klima)

Biogasprocessen er en miljøvenlig måde at genanvende madaffaldets værdi på. Ved en bioforgasningsproces har du et langt lavere CO2 aftryk end ved f.eks. brug af fossile brændstoffer og samtidig fortrænger brugen af digistaten den ellers anvendte kunstgødnings CO2-aftryk. Gør du en indsats i forhold til at nedbringe dit madspild og i højere grad udnytte råvarerne bedst muligt, bidrager du også her til et lavere CO2 aftryk, da den CO2, der har været brugt på at producere fødevaren, ellers går til spilde. Her bidrager REFOOD-mærket-foreningen til denne dagsorden ved f.eks. udgivelsen af bogen ”ReTake Your Foodwaste”.

keyboard_arrow_up