Bæredygtighed i Daka ReFood

Vi er en del af fremtidens bæredygtige fødevarebranche

Madaffald fra industri, engros, detail, restauranter, køkkener og husholdninger udnytter vi til grøn energi. Restaffaldet fra produktionen er 1. klasses gødning, der bliver brugt til at gøde de nye afgrøder, som du og jeg spiser.

Genanvend dit madaffald til biogas og recirkuleret gødning

Vi udnytter værdien i det organiske affald bedst muligt

Vi har én af Europas bedste teknologier til at forbehandle og håndtere affaldet, som betyder, at vi udnytter værdien i det organiske affald bedst muligt. I et tæt samarbejde med Horsens Biogasanlæg optimerer vi processen fra madaffald til biogas og gødning ud til de omkringliggende landmænd.
 

”Danmark har taget hul på en omstilling fra en lineær til en cirkulær økonomi, der batter noget. For 50 år siden var det helt naturligt at bruge og smide ressourcer væk. Rygende lossepladser var en del af landskabet og senere forbrændingsanlæggene, der effektivt omdanner affald til energi. Om 50 år vil vores børn og børnebørn kigge undrende tilbage på en tid, hvor denne adfærd var gængs, og hvor klodens kostbare ressourcer gik op i røg.” 
 

 

Bæredygtighedsrapport

Som en del af Daka Denmark har vi udgivet vores første bæredygtighedsrapport i 2020. Den viser blandt andet, at vi fortrænger 3 gange mere Co2 end vi bruger.

HENT RAPPORTEN HER

Vi gør en forskel sammen med vores kunder:

  • Vi har et negativt CO2 aftryk. Og det er en positiv ting. Vi producerer nemlig mere energi end vi forbruger – fra indsamling til biogas og 2. generationsbiodiesel.
  • Vi sikrer, at madaffald ikke går til forbrænding, men i stedet bliver recirkuleret.
  • Vi har et dynamisk transportsystem, der sikrer fyldte lastbiler og mindst mulig kørsel – teamet arbejder aktivt med at reducere CO2-aftrykket.
  • Vi har en nudging-effekt. Vores kunder reducerer i gennemsnit deres madaffald med 16%, når de kommer i gang med en ReFood beholder. Det betyder mindre CO2-udledning i alle led.
  • Vi er medstiftere af REFOOD mærket, som arbejder for at reducere madspildet i hele fødevarekæden. Læs mere om REFOOD mærket

 

Verdensmål

Vi arbejder med FN’s Verdensmål, og som kunde hos os er du derfor med til at understøtte og påvirke målene.

Mål 7: (Energi)

Vi arbejder for at skabe den bedst mulige genanvendelse af madaffaldet og dermed sikre højst muligt udbytte til biogas. Biogas er et grønt alternativ til konventionelle brændstoffer, fordi genanvendelse er mere miljøvenlig og udnyttelsesgraden højere.

Vi indsamler brugt stegefedt og fritureolie, som genanvendes til produktion af 2. generationsbiodiesel. Et produkt, der både er miljøvenligt og en (medfødt) del af den diesel, som alle biler i Danmark kører på.

Mål 12: (Ansvarlig produktion)

Vi arbejder for at bevare vigtige næringsstoffer i kredsløbet. Den resterende biomasse fra biogasproduktionen (digistat) bruges som gødning og har et højt indhold af næringsstoffer - særligt fosfor, som er en mangelvare i landbruget. Næringsstofferne fra madaffaldet bliver på den måde ledt tilbage til jorden, som bidrager til miljøvenlig recirkulation.

Mål 13: (Klima)

Vi arbejder både for mindre madspild og mere genanvendelse. Når vi bioforgasser madaffald, er CO2-aftrykket lavere. Det skyldes, at den gødning (digistat) der også kommer ud af processen, erstatter kunstgødning. I den anden ende er det så vigtigt, at vi nedbringer vores madspild, som vi arbejder på i foreningen ReFood mærket. Når vi udnytter råvarerne bedre, går den CO2, der er brugt på at producere produkterne ikke til spilde.

Nytter det noget? - et eksempel fra en restaurant

Et års sorteret og genanvendt madaffald fra en mellemstor restaurant, bliver i cirkatal til gødning nok til næsten 8 ton gulerødder og 159 dages varme i en gennemsnitlig husstand. Restaurantens fedt og olie giver biodiesel til godt 10.000 km i en personbil. Samtidig spares atmosfæren for mere end 3 ton CO2.

Bæredygtighed i en travl hverdag

Står du med kartoffelskræller eller brugt fritureolie, kan det være svært at se værdien i det – særligt i en travl arbejdsdag. Men der er værdi i madaffaldet, og du kan let være med til at gøre en indsats. Tager vi f.eks. et kilo kartoffelskræller, kan de give energi (elektricitet) nok til at kokkerere aftensmad til hele familien eller holde fjernsynet tændt i 7 timer*.

Hver gang du fylder en ReFood beholder med madaffald vil du i gennemsnit recirkulere gødning nok til 100 kilo gulerødder. I stedet for at smide fritureolien i restaffaldet kan du med fordel også sortere det. 1 liter fritureolie bliver nemlig til ca. 1 liter 2. generationsbiodiesel.

(Kilde: * https://norlys.dk/el/vaerd-at-vide/kwh-kilowatttimer)
 

Prøv beregneren til højre

Bæredygtighed i en travl hverdag

Står du med kartoffelskræller eller brugt fritureolie, kan det være svært at se værdien i det – særligt i en travl arbejdsdag. Men der er værdi i madaffaldet, og du kan let være med til at gøre en indsats. Tager vi f.eks. et kilo kartoffelskræller, kan de give energi (elektricitet) nok til at kokkerere aftensmad til hele familien eller holde fjernsynet tændt i 7 timer*.

Hver gang du fylder en ReFood beholder med madaffald vil du i gennemsnit recirkulere gødning nok til 100 kilo gulerødder. I stedet for at smide fritureolien i restaffaldet kan du med fordel også sortere det. 1 liter fritureolie bliver nemlig til ca. 1 liter 2. generationsbiodiesel.

(Kilde: * https://norlys.dk/el/vaerd-at-vide/kwh-kilowatttimer)
 

Prøv beregneren nedenfor


*Forudsætningerne for beregningerne er baseret på rapport af Henrik Wenzel, Syddansk Universitet. Opdateret pr. 25. oktober 2021

Kg gulerødder kan blive gødet

[VALUE]

kilogram

Kg CO2 kan spares

[VALUE]

kilogram

Dages opvarmning af en husstand

[VALUE]

dage

Print resultatet

Biogas versus forbrænding

Biogasprocessen har generelt nogle fordele, der kommer miljøet til gode. Her er de væsentligste:

  • Mindre udledning af drivhusgasserne, metan, CO2 og lattergas.
  • Planter optager afgasset gylle bedre, hvilket giver et bedre afkast på markerne, når landmanden får gyllen retur.
  • Madaffald bliver både til energi og gødning.
  • Grundvandet beskyttes – den optimerede udnyttelse af kvælstoffet reducerer udvaskning og dermed forurening af drikkevandet.

Tag dit første skridt mod en bæredygtig løsning til dit madaffald.

Skriv eller ring til os. Det er naturligvis ganske uforpligtende.

Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig vores betingelser for behandling af dine personoplysninger

Rasmus U. Hansen

Key Account Manager

keyboard_arrow_up