Persondatapolitik

Registrering og behandling af personoplysninger kunder, leverandører, samarbejdspartner.

I forbindelse med dit samarbejde med Daka Denmark behandler vi dine personoplysninger som anført i denne politik. Daka Denmark er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med vores samarbejde.
 
Daka Denmarks ledelse er stærkt engageret i at sikre, at virksomheden overholder de gældende databeskyttelsesregler. Dette engagement er en del af vores generelle forpligtelse til som ansvarlig virksomhed at agere med integritet og opfylde gældende lovgivningskrav.
 
Formålet med Daka Denmarks persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.


Persondataregistrering

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med vores samarbejde med henblik på service og afregning.

Konkret behandler vi følgende oplysninger:

  • Kontaktinformationer
  • Andre oplysninger af relevans for arbejdet

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er aftalen mellem dig som kunde, leverandør eller samarbejdspartner med os. Det kan endvidere være dit samtykke, hvis du har samtykket til, at vi må behandle dine oplysninger eller videregive dem til tredjeparter. Vi kan også behandle dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse (fx forud for indgåelsen af en egentlig aftale med dig).


Videregivelse af personoplysninger

Daka Denmark videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse, til Databehandler og andre samarbejdspartner, som du har samtykket til.


Tidsrum personoplysninger behandles

Hos Daka Denmark gemmes alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som relatere sig til samarbejdet, samt så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter eller anonymisere derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.


Sikkerhed

Daka Denmark har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.


Samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet til os. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.


Rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, eller at dine personoplysninger i visse tilfælde slettes.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.


Kontakt

Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os via e-mail: daka@daka.dk eller på telefon: 7674 5111

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via e-mail: daka@daka.dk eller på telefon: 7674 5111. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

keyboard_arrow_up