Det skal din virksomhed vide

Affaldsbekendtgørelsen gælder alle virksomheder

Deadline nærmer sig. Senest den 31. december 2022 skal alle virksomheder sortere deres affald præcis som hjemme i husstanden.
Det vil sige i 10 fraktioner herunder madaffald.

 

Få styr på paragrafferne

Lovgivningen er klar. Affaldsbekendtgørelsen kræver, at alle virksomheder sorterer affald. Madaffald er en af de lovpligtige fraktioner, som har et stort genanvendelsespotentiale. Den afhentede mængde skal dokumenteres. Med en ReFood ordning imødekommer I både krav om sortering, genanvendelse og dokumentation.

Fakta fra Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsbekendtgørelsen af 10. december 2021, Kapitel 9

Stk. 2 Affaldsproducerende virksomheder skal senest den 31. december 2022 sortere deres husholdningslignende affald i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 og mærke beholdere til indsamling af husholdningslignende affald med de relevante piktogrammer som angivet i bilag 6.

Stk. 5. Affaldsproducerende virksomheder skal sikre en høj reel genanvendelse af affaldet samt på anmodning fra kommunalbestyrelsen dokumentere, hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner der reelt bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt.

Find hele bekendtgørelsen her

Daka ReFood er godkendt renovatør. Vi sørger for jeres lovpligtige dokumentation.

Jan Pedersen

Key Account Manager

Få hjælp her

Vi er klar over, at det kan virke uoverskueligt for virksomhederne, og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at gøre det så nemt som muligt. Hjælpen er kun en opringning væk, så finder vi en løsning. Inden for 1-2 uger er løsningen oppe at køre med sortering, afhentning og al nødvendig dokumentation.

Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig vores betingelser for behandling af dine personoplysninger

keyboard_arrow_up