Daka ReFood indvier ny fabrik i Horsens, som i symbiose med Horsens Bioenergi omdanner både madaffald og gylle til biogas

 

 

02.05.2016, 

Daka ReFood er nu klar til at indvie sin topmoderne fabrik i Horsens. Forbehandlingsanlægget til madaffald er koblet sammen med Horsens Bioenergis biogasanlæg. Samarbejdet mellem Daka ReFood og Horsens Bioenergi er bindeledet, som gør det muligt at skabe en symbiose, hvor der produceres biogas baseret på madaffald indsamlet af Daka ReFood, kombineret med gylle fra lokale landbrug. Symbiosen opstår ved, at produktionens biprodukter samtidig udnyttes på en bæredygtig måde.

 

Anlægget, der kan håndtere 50.000 tons madaffald om året, kommer til at bidrage væsentligt til Horsens Bioenergis produktion af biogas, som opgraderes til naturgas og sendes ud på det nationale naturgasnet. Biogasanlæggets kapacitet kan dække omkring 8.000 husstandes årlige energiforbrug. 

”Anlægget er det første af sin art i Danmark, men bygger på en gennemtestet teknologi, som også benyttes i mere end 40 andre Saria ReFood anlæg rundt omkring i Europa. Konceptet er udviklet og afprøvet igennem mere end 20 år, og kan derfor nemt og hurtigt udrulles i resten af landet, hvis efterspørgslen er til stede”, fortæller Birger Parsberg Olesen, Daka ReFood Business Unit Manager. 

 

Landbrug-, fødevare- og energisymbiose

Placeringen af forbehandlings- og biogasanlægget ved siden af hinanden sikrer en kort transportvej af det forbehandlede madaffald til biogasanlægget, men det er kun én af fordelene ved den nye fabrik. Samarbejdet bygger også på udnyttelse af de biprodukter, som opstår i produktionen af biogas. Den gylle, som afhentes ved lokale landmænd, indeholder begrænsede mængder næringsstoffer såsom fosfor. Når gyllen blandes med madaffald accelereres processen, så der skabes en bedre biogasproduktion, men på samme tid tilføres gyllen næringsstoffer, som gør den til en bedre gødning, der tilmed også er nemmere at sprede på marken. Som en del af processen benyttes processpildevand fra lokale industrivirksomheder i behandlingen af madaffaldet, mens overskudsvarme fra biogasproduktionen udnyttes på forbehandlingsanlægget via et moderne varmepumpesystem. 

 

Cirkulær økonomi, vedvarende energi og grønne arbejdspladser 

Dette meget håndgribelige eksempel på cirkulær økonomi er et beviset på, at forskellige brancher i samarbejde kan skabe bæredygtige resultater. Samarbejdet sikrer, at bi- og affaldsprodukter udnyttes på en effektiv måde. Dette er et solidt bidrag til den grønne omstilling i Danmark og er et skridt i den rigtige retning når det kommer til leveringssikkerhed af vedvarende energi. Samtidig skabes der grønne arbejdspladser i Daka ReFood, som nu beskæftiger knap 30 medarbejdere og en række eksterne vognmænd.

 

Indvielsen finder sted den 2. maj. Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen og Horsens Borgmester Peter Sørensen holder åbningstaler og står for den officielle indvielse. Fakta:

  • Daka ReFood er en del af Saria gruppen, som operer ReFood konceptet i Tyskland, England, Frankrig, Spanien, Polen, Holland, Belgien og Danmark. 
  • Daka ReFood har siden 2012 afhentet og genanvendt madaffald fra fødevareindustrien i hele Danmark.
  • Anlægget har en kapacitet på 50.000 tons madaffald.
  • Anlægget er med til at øge Danmarks selvforsyning, og på den måde sikre mere uafhængighed af importerede energikilder. 
  • Opgradering til bionaturgas (biogas renset for CO2, vand og svovl).
  • Ifølge ressourcestrategien ”Danmark Uden Affald I” skal 60% af det organiske affald i servicesektoren genanvendes i 2018.

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | 
©2008-2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk