Hvad bliver det til?

Se med her, hvor vi besøger vores kunde Tivoli Hotel og Congress Center, hvis du vil vide mere om, hvad der bliver af dit madaffald, når det afhentes af Daka ReFood. 

Klik her for at se andre videoer


Hvad bliver det til?

I Danmark smider vi årligt mere end 1 million tons madaffald ud. En stor del af de 1 million tons kommer fra detailhandlen og restaurationsbranchen. 

Madaffald og madspild er en af de helt store udfordringer i kampen mod klimaforandringer. 

1/4 af Danmarks udledning af CO2 kommer fra fødevareproduktionen.

Daka ReFood vil gerne, sammen med vores samarbejdspartnere, være en del af løsningen, for at komme dét enorme ressourcespild til livs. Det er derfor, at vi henter madaffaldet hold detailhandlen, restaurationsbranchen, kantinerne, industrien - faktisk over alt, hvor man har med fødevarer at gøre i hele Danmark. 

Vores kunder smider madaffaldet i den karakteristiske grønne affaldsbeholder fra Daka ReFood. Vi afhenter det, når og hvor det passer den enkelte kunde. Vores kunder oplever, at de allerede reducerer deres madspild med cirke 16 procent, bare ved at begynde, at sortere madaffaldet. 

Når affaldet ankommer til vores fabrik, sorterer vi det for emballage og plastik, så det kun er det rene organiske affald, der er tilbage. Vi finddeler det i vores avancerede anlæg og laver det om til biogas, der pumpes ud på det landsdækkende naturgasnet. 

Der er både sund fornuft og god økonomi i, at udnytte vores affald. For vidste du, at den energi der kommer fra bare 1 kg køkkenaffald, er nok til at koge 7 liter vand på din elkoger. 

Restproduktet fra biogasproduktionen laver Daka ReFood til naturlig gødning. Der er nemlig så meget næring tilbage i madaffaldet, at indholdet fra 1 affaldsbeholder fra ReFood, er nok til at dyrke 100 kg gulerødder. Derfor henter danske landmænd gødningen på vores fabrik og gøder deres marker med den. På den måde kommer næringsstofferne tilbage i jorden, hvor de i bund og grund kom fra. 

Det er sund fornuft, til gavn for landmænd og afgrøder, men ikke mindst til gavn for klimaet.

keyboard_arrow_up