Dit madaffald er også en værdifuld ressource

Undrer du dig også over, hvordan dit madaffald bliver til biogas og recikuleret gødning? Se hele processen her.

Klik her for at se andre videoer


Fra madaffald til biogas og recirkuleret gødning

I forbindelse med produktion, salg og forbrug af fødevarer, som ikke kan sælges, eller ganske enkelt levnes. Alt dette madaffald skal genanvendes på en sikker og effektiv måde. 

Daka ReFood bruger en bioforgasningsteknologi til at genanvende madaffaldet. Vi kan derfor lave grøn energi og biogødning ud af madaffaldet ved en kontrolleret proces uden ilt. ReFoods aktiviteter giver mange fordele i et samfund, der i stigende grad har fokus på bæredygtighed.

I stedet for at madaffaldet ender på forbrændingen, anvendes det både til at lave bionaturgas og gødning, hvor madaffaldets vigtige næringstoffer recirkuleres tilbage til jorden. 

Vores service er landsdækkende og vi indsamler madaffald med et effektivt logistiksystem. Vi sørger for at justere vores transporthver dag, så vi minimerer antallet af kørte kilometer og dermed CO2-udledningen. Det madaffald vi indsamler kommer primært fra detailhandlen, restaurationsbranchen og fødevare industrien, og transporteres i vores egne lastbiler. Når beholderne med madaffald hentes hos vores kunder, bliver den ombyttet til en renvasket affaldsbeholder. Det er vigtigt med henblik på at reducere risikoen for krydsforurening og garanterer god hygiejne. 

Vi indsamler alle former for madaffald. Det vil sige madaffald fra produktionen i køkkenet, men også tidligere fødevarer, som for eksempel transportskadede varer. Der kan være tale om både emballerede produkter, væsker og bulkvarer. 

Så snart beholderne er læsset på lastbilen, registrerer vi det i en database, så dokumentationen er på plads, og madaffald kan spores hele vejen til bioforgasningen.

Når madaffaldet er indsamlet fra hoteller, restauranter og detailhandlen, køres madaffaldet til ReFood.anlægget, hvor det genanvendes. Her læsses madaffaldet af på et lukket område. Beholderne kontrolleres og placeres i tømmestolene, så madaffald adlæsses direkte i behandlingsanlægget. Efter tømning vaskes beholderne ligesom lastbilerne, før de igen fyldes med rene beholdere, og kører ud til ny indsamling af madaffald. 

Al madaffald behandles med en teknologi, der fjerne emballagen i en såkaldt afemballeringsmaskine. Den frasorterer de forskellige materialer så som plast, pap og papir, der sendes adskilt til energiudnyttelse. I anlægges findeles og omdannes madaffaldet til en slags smoothioes, som man kalder bio-pulp. Bio-pulpen pumpes over i hygiejneringstanke, for at slå uønskede bakterier ihjel. I denne proces opvarmes bi-pulpen til 70 grader i 60 minutter. Den vigtigste del af bioforgasningen skal i rådnetanken, der fungerer ved en anaerob nedbrydningsproces, som foregår uden ilt og får løbede tilført bio-pulp. Biomassen omrøres konstant for at få en homogen masse og sikre en konstant temperatur mellem 30 og 40 grader. De to faktorer betyder, at de komplekse protein-, fedt- og kulhydratmolekyler nedbrydes til biogas. Biogassen dannes som en naturlig proces under kontrollerede forhold ved, at bakterierne spiser det organiske materiale og udleder metangas, der efterfølgende samles op i et gas-mellemlager. 

Tilbage er den afgassede biomasse, der også kaldes digistat, som indeholder naturlige mikronæringsstoffer, såsom fosfat og kalium, svovl, magnesium og ikke mindst let tilgængeligt kvælstof. Alt sammen grundingredienserne i en god gødning. 

Biogas indeholder lidt over 40% CO2 og forholdsvist meget svovl. Svovlen fjernes ved, at biogassen føres ned gennem et slags vaske.rør, hvor den udskilles og bruges som gødning. Samtidig bliver biogassen lugtfri. Bionaturgassen bliver nu pumpet ud på det landsdækkende naturgasnet, og kan bruges af alle, der ønsker at anvende grøn gas. Naturgas har den fordel, at den kan lagres og laves til strøm. 

keyboard_arrow_up