Vi arbejder for en bæredygtig fødevarebranche

Vi arbejder hver dag for en bæredygtig fødevarebranche, præget af mere genanvendelse, mere vedvarende energi og mindre spild af ressourcer.

Vores ambition

Vi arbejder hver dag på at:

 • Have et tæt samarbejde med vores kunder
 • Udvikle vores forretning
 • Finde økonomisk og miljømæssigt bæredygtige løsninger til hver enkelt kunde
 • Være branchens bedste, når det gælder håndtering, transport og genanvendelse af organisk affald
 • Skabe merværdi for vores kunder
 • Skabe nye grønne arbejdspladser
 • Blive en CO2-neutral virksomhed 
madaffald

Daka ReFoods ambitioner og værdier er virksomhedens pejlemærker i bestræbelserne på at blive Danmarks foretrukne affaldspartner inden for organisk affald.

Genanvendelse er vores eksistensgrundlag

I Daka ReFood ser vi det som vores opgave at udbrede viden om genanvendelse af organisk affald og påvirke danskernes rutiner omkring genanvendelse af affald:

 • Vi vil være en vigtig del af omstillingen til et grønnere Danmark
 • Vi vil ændre samfundets syn på affald, så man forstår potentialet i affald som en vigtig ressource
 • Vi vil kæmpe for bedre udnyttelse af de knappe ressourcer
 • Vi vil støtte forebyggende tiltag
 • Vi vil udbrede viden om de mange fordele ved genanvendelse
 • Vi vil skabe grønne arbejdspladser
 • Vi vil bidrage til en bæredygtig udvikling i energisektoren

Vores arbejde skal skabe en mindre miljøbelastning gennem

Mindre madspild

Mere sortering

Mere genanvendelse

Mindre CO2-udledning

keyboard_arrow_up