Koncernen

Daka ReFood – en del af Daka Denmark og SARIA koncernen


Virksomheden

I Daka Denmark indsamler og recirkulerer vi organiske restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektorerne. Daka ReFood indsamler og værdiforædler madaffald og fritureolie til biogas,gødning og 2. generations biodiesel. I vores øvrige afdelinger; SecAnim, SARVAL og EcoMotion indsamler vi restprodukter fra landbruget og slagterierne og forarbejder det til foderingredienser gødning og energiproduker.

Internationalt samarbejde

Vi er en del af den internationale koncern SARIA, hvor vi i vid udstrækning deler vores erfaringer på andre markeder. Vi har mange fælles aktiviteter på tværs af landene, men indenfor indsamling og håndtering af madaffald har vi søsterselskaber i Tyskland, Frankrig, England, Spanien, Polen og Holland.

Vores internationale netværk gør, at vi kan trække på kapaciteter og kompetencer, der garanterer løsninger i verdensklasse. Og vi deler viden, erfaringer og løsninger, som er med til at skabe vækst og udvikling.

Koncernen

SARIAs hovedfokus ligger på fremstilling af højkvalitetsproteiner og -fedt fra animalske biprodukter. Derudover er SARIA aktiv indenfor området vedvarende energi (biodiesel og biogas) og er en stor udbyder af tjenesteydelser til landbrugs- og fødevareindustrien. Daka Denmark repræsenterer således den Nord-Europæiske afdeling af SARIA og viderefører en miljøvenlig og sikker genanvendelse af naturens organiske ressourcer.

Daka saria koncernen

Bliv klogere på Daka Denmarks forretningsområder

Daka ReFood er en del af Daka Denmark A/S, som består af fire forretningsområder. Alle er dedikeret til at genavende restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren. Lær de andre forretningsområder af kende herunder. 


Daka SARVAL - Dyrefoder lavet af friske råvarer fra danske svineslagterier

Daka SecAnim - Fra animalske biprodukter til biodiesel

Daka ecoMotion - CO2 neutralt 2. generations biodiesel

Daka ReFood - Genanvend dit madaffald til biogas og recirkuleret gødning

Daka Denmark A/S - Nogle ser affald, vi ser muligheder

 

keyboard_arrow_up