Proces og anlæg

Vi optimerer bioforgasningen

Vores forbehandlingsanlæg for madaffald ligger i Horsens og er koblet sammen med biogasanlægget Horsens Bioenergi. Samarbejdet mellem Daka ReFood og Horsens Bioenergi gør det muligt at optimere bioforgasningen, så processen accelereres og næringsindholdet forbedres, og dermed skaber vi en optimal ressourceudnyttelse. Derudover skaber samarbejdet en symbiose ved anvendelse af overskudsenergi og øvrig infrastruktur.  

Sådan behandles dit madaffald

Ved ankomst til anlægget tømmes beholderne, hvorefter de vaskes i det moderne vaskesystem, så de igen er klar til at komme ud til kunderne. Efter tømning frasorterer vi emballage i vores afemballeringsmaskine, så der kun er rent organisk affald tilbage. Madaffaldet findeles og mikses til en biopulp, som videreføres til biogasanlæggets reaktortanke, hvor den blandes med gylle. Her finder selve bioforgasningen sted i en 100% iltfri proces. Biogassen bliver efterfølgende forfinet og sendes så ud på naturgasnettet. Den resterende biomasse køres tilbage ud på markerne som gødning, nu bl.a. med højere fosforindhold og lavere indhold af methan, lattergas og ammoniak.

Fakta om anlægget

Anlægget er opført i vinteren 2015/2016 og har en årlig kapacitet på 50.000 tons madaffald. Biogasanlæggets kapacitet kan dække omkring 8.000 husstandes årlige energiforbrug. Anlægget er bygget på en gennemtestet teknologi, som også anvendes på andre SARIA ReFood anlæg, rundt om i Europa.

Den nye teknologi har medført, at Daka ReFood også håndterer emballeret madaffald, sorteret i separate beholdere. Vi behandler som altid bulkvarer, pallevarer og væsker efter aftale. 

Fra madaffald til biogas og recirkuleret gødning

I Daka ReFood indsamler og genanvender vi madaffald på den måde, der giver bedst mening miljømæssig og økonomisk. Denne video viser hele recirkuleringsprocessen fra indsamling til biogas og gødning.

keyboard_arrow_up