Virksomhederne risikerer bøde for ikke at affaldssortere, men er dårligt informerede

12.07.2023

Landets virksomheder risikerer lige nu at komme i klemme, når de skal efterleve de nye regler for affaldssortering. Der mangler national ensretning, og derfor er det op til hver enkelt af landets 98 kommuner at fortolke reglerne. Det skaber forvirring om og manglende forståelse for kravene, hvilket kan betyde bøder for brud på regler, man ikke vidste, at man skulle overholde.

Salgchef hos Daka ReFood, Jan Pedersen Salgchef hos Daka ReFood, Jan Pedersen

Debatindlæg af Salgchef hos Daka ReFood, Jan Pedersen

Nytårsdag 2023 stod de danske virksomheder op til en ny virkelighed. De skal alle per lov affaldssortere i 10 forskellige fraktioner. Mange virksomheder ved dog ikke, at de nu skal sortere på en ny måde, og de, der kender til de nye regler, er forvirrede. De nye regler er nemlig ikke klart formulerede, hvilket gør, at især mange små og mellemstore virksomheder ikke ved, hvilken opgave de står overfor - at de selv skal finde ud, hvilke krav der stilles til dem. Der mangler kort sagt et nationalt oplysningsarbejde til virksomhederne om den reviderede affaldsbekendtgørelses lov i Danmark. Det er ikke muligt at finde ensartede definitioner på sorteringskravene. Det skal på plads, så vi undgår, at forskellige fortolkninger skal afgøre, om man som virksomhed risikerer bøder eller ej.

Hvor meget skal være op til fortolkning?

I Daka ReFood indhenter og genanvender vi madaffald, og vi oplever virksomhedernes udfordringer dagligt. Når vi snakker med vores kunder om den nye lovgivning, oplever vi mange misforståelser. Der er generel uvidenhed om, at loven er trådt i kraft. Mange forventer, at kommunen informerer dem om, at de skal i gang. Nogle har svært ved at forstå, hvordan de i praksis skal efterleve loven.

Definitionerne bør komme fra centralt hold

Vi skal have strømlinet reglerne på området fra centralt hold. Det kan ikke være op til den enkelte kommune at tolke individuelt – Mange kommuner og virksomheder påtager sig heldigvis opgaven med at affaldssortere med stor succes, hvilket vi også mærker hos Daka ReFood. Men vi møder stadig for mange misforståelser. Hvis vi skal have succes med affaldssorteringen, skal vi have nationale vejledninger, der kommunikeres ud til alle virksomheder og kommuner for at sikre et ensrettet tilsyn med affaldssorteringen.

Tilbage

keyboard_arrow_up