Plus på klimaregnskabet

16.03.2021

Daka Denmark udgiver virksomhedens første bæredygtighedsrapport. Den viser blandt andet at vi sparede atmosfæren for hele 277.000 ton CO2eq i 2019!

Daka Denmarks første bæredygtighedsrapport viser plus på klimaregnskabet!Daka Denmarks første bæredygtighedsrapport viser plus på klimaregnskabet!

Daka Denmark udgiver virksomhedens første bæredygtighedsrapport. Den viser blandt andet at vi sparede atmosfæren for hele 277.000 ton CO2eq i 2019!

LÆS RAPPORTEN HER

I rapporten findes konkrete bæredygtighedshistorier fra Daka ReFood og de øvrige 3 forretningsområder i Daka Denmark, foruden vores omfattende livscyklusanalyse, der i øvrigt viser plus på klimaregnskabet.

Alle Daka Denmarks forretningsområder har sikker, bæredygtig og værdiskabende håndtering af naturens ressourcer som omdrejningspunkt. Daka Denmark har i næsten 100 år været garant for sikker håndtering med også bæredygtig recirkulering og genanvendelse af biprodukter fra landbruget og fødevareindustrien.

Fremtiden skal baseres på bæredygtighed

Bæredygtighedsrapporten er baseret på en livscyklusanalyse af alle Daka Denmarks forretningsområder. Analysen viser at Daka Denmarks samlede aktiviteter i 2019 gav en nettobesparelse på 277.000 tons C02eq.

Dette kan lade sig gøre da Daka Denmarks leverer en service med at nyttiggøre råvarer, som betegnes som affald, og som ikke kan bruges til andet. For råvarer, som modtages i form af biprodukter fra slagterier, døde dyr fra landbruget og madaffald fra private husholdninger, restauranter, supermarkeder og fødevareindustri, er CO2 aftrykket således sat til nul.

Denne opgørelsesmetode er defineret i henhold til ISO 14044 standarden og det internationale LEAP samarbejde, hvor CO2 aftrykket for produktionsdyr tilskrives kødindustrien.  

FN's Verdensmål sætter rammen

For at strukturere vores forskellige aktiviteter, gør vi brug af de 17 Verdensmål, der blev vedtaget af FN i 2015, og som frem til 2030 skal være udgangspunktet for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores jord.

De 17 mål med i alt 169 delmål er beregnet til at fungere som en vejledning for lande og virksomheder over hele verden til at skabe en bæredygtig og retfærdig verden og bevare naturressourcer på lang sigt. Hos Daka Denmark har vi særligt fokus på 4 af FN's Verdensmål.

Tilbage

keyboard_arrow_up