Krav om affaldssortering udfordrer professionelle køkkener

22.06.2022

Den nye affaldsbekendtgørelse stiller store krav til sortering hos virksomhederne, som fremover skal udsortere deres affald i minimum 10 fraktioner.

I professionelle køkkener - både i offentligt og privat regi - udgør madaffald en væsentlig andel af affaldet. Det er nødvendigt med særlige beholdere til madaffald og regelmæssige afhentningsordninger for at køkkenerne kan leve op til de strenge krav om fødevaresikkerhed, som de også er underlagt.

REFOOD certificering synliggør indsatsen

Foreningen REFOOD mærket har siden januar haft en stor tilgang af nye medlemmer fra fødevarebranchen.

Foreningen mærker både en stor interesse og et øget behov for oplysning og inspiration hos de professionelle køkkener. 

Fælles for virksomheder og institutioner som tilslutter sig REFOOD mærket er, at de står over for en reel opgave, hvor de selv bliver ansvarlige for det genanvendelige affald. Samtidig har de også et stigende ønske om at tænke og drive forretning på en ny bæredygtig måde.

Få fokus på sortering af madaffald

Med en REFOOD certificering får køkkenerne hjælp til at synliggøre egne indsatser. Det giver medarbejderne bedre fokus på arbejdet med den bæredygtige forretningsgang fx sortering af madaffald – og anerkendelse hos kunderne, som kan orientere sig om, hvilke indsatser der arbejdes med.

KRAV FRA BEKENDTGØRELSEN

Krav til sortering

 • Alle virksomheder skal sortere i minimum 10 fraktioner. Madaffald er en af fraktionerne.

 • Virksomhederne skal selv stå for aftaler om afhentning af sorteret affald med en aktør, der er registreret i affaldsregistret.

Krav til dokumentation

Det offentlige affaldstilsyn kan ved besøg bede om at få fremvist dokumentation for:

 • Aftaler med registrerede aktører om afhentning og genanvendelse af hver affaldstype
 • Afhentede affaldsmængder for en given periode
 • Andelen af affaldsmængder, der er udsorteret til genanvendelse

Det får de professionelle køkkener ud af at sortere madaffald:

 • Opfylder lovkravene
 • Reducerer mængden af madaffald
 • Stopper madspild
 • Får en bedre køkkenprocent
 • Bliver bemærket af gæsterne
 • Gør en indsats for klimaet

Læs mere om Affaldsbekendtgørelsen

Om Foreningen REFOOD mærket

REFOOD mærket er en ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, som gør en indsats mod madspild og for genanvendelse.

REFOOD mærket er en tillidsbaseret certificering, der hjælper medlemmerne med at synliggøre deres madspildsindsatser og giver inspiration til at tænke forretning på en ny og bæredygtig måde!

Det er GRATIS at blive medlem og kræver, at man vælger tre madspildsreducerende initiativer samt har en (indsamlings)ordning for genanvendelse af madaffald.

Ved tilmelding får man tilsendt en startpakke med bl.a. stickers og diplom, som kan bruges til synliggørelsen af indsatsen.

Læs mere om REFOOD mærket

Artikel af REFOOD mærket 

Tilbage

keyboard_arrow_up