Det skal din virksomhed vide

Affaldsbekendtgørelsen gælder alle virksomheder

Fra den 31. december 2022 skal alle virksomheder i Danmark sortere deres affald, derudover skal de dokumentere, hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner der reelt bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendelse. Affaldet skal sorteres i 10 fraktioner, og du skal i udgangen af det nye år, selv finde en ordning, der lever op til de nye krav. 

 

 

Her på siden har vi samlet al den information, der er relevant for dig og din virksomhed.

Få styr på paragrafferne

Lovgivningen er klar. Affaldsbekendtgørelsen kræver, at alle virksomheder sorterer affald. Madaffald er en af de lovpligtige fraktioner, som har et stort genanvendelsespotentiale. Den afhentede mængde skal dokumenteres. Med en ReFood ordning imødekommer I både krav om sortering, genanvendelse og dokumentation.

Fakta fra Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsbekendtgørelsen af 10. december 2021, Kapitel 9

Stk. 2 Affaldsproducerende virksomheder skal senest den 31. december 2022 sortere deres husholdningslignende affald i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 og mærke beholdere til indsamling af husholdningslignende affald med de relevante piktogrammer som angivet i bilag 6.

Stk. 5. Affaldsproducerende virksomheder skal sikre en høj reel genanvendelse af affaldet samt på anmodning fra kommunalbestyrelsen dokumentere, hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner der reelt bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt.

Find hele bekendtgørelsen her

Formål med affaldsbekendtgørelsen

Affaldsbekendtgørelsen er lavet for at beskytte naturen og miljøet og for at opnå en klimaneutral sektor i 2030. Ved at ændre vores syn på affald, så vi i stedet for at smide det ud, ser det som noget, der kan have værdi i et nyt produkt, kan vi alle være med til at opnå en højere ressourceeffektivitet. Denne tilgang kaldes cirkulær økonomi og handler om, at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi så længe som muligt. Frem for den lineære værdi, som vi hidtil har arbejdet ud fra, hvor vi starter med udvinding af ressourcer, der ender som affald, så vil den cirkulære økonomi bringe materialerne i spil igen i værdikæden, for derved at opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Hos Daka Refood genanvender vi madaffald til grøn energi, gødning og biodiesel. Vi står derfor klar til at hente dit madaffald, så det kan indgå i den cirkulære økonomi.

Daka ReFood er godkendt renovatør. Vi sørger for jeres lovpligtige dokumentation.

 

Her finder du nyttigt læsestof om affaldsbekendtgørelsen

Debatindlæg: Bedre sortering - mere biogas
Artikel: Krav om affaldssortering udfordrer professionelle køkkener

Der kan være særlige regler for din virksomhed

Vær opmærksom på, at der er særlige regler for, hvordan du skal sortere dit affald alt afhængig af, hvilken type virksomhed du driver. Det gælder for supermarkeder, kiosker eller kantiner og cateringvirksomheder.

Kantiner eller cateringvirksomheder
skal du sortere alt madaffald, fisk, frugt og grøntsager etc. beholderen til madaffald. Her må ikke komme sølvpapir, papir og pap etc., da det skal sorteres i beholdere for sig. Se oversigten til højre.

Virksomhed med produktionsaffald
skal udover, at I nu skal sortere jeres husholdningsaffald, fortsat sortere jeres produktionsaffald, som i hidtil har gjort efter krav og regler fra bekendtgørelsen om affald fra 2010.

 

Jan Pedersen

Key Account Manager

Få hjælp her

Vi er klar over, at det kan virke uoverskueligt for virksomhederne, og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at gøre det så nemt som muligt. Hjælpen er kun en opringning væk, så finder vi en løsning. Inden for 1-2 uger er løsningen oppe at køre med sortering, afhentning og al nødvendig dokumentation.

Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig vores betingelser for behandling af dine personoplysninger

keyboard_arrow_up